ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" 30923971
опубліковано 05 липня 2024 року о 14:22

Додаток 2 

до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу на 

довкілля та фінансування оцінки 

впливу на довкілля 


Дата: 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення 

Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля 

не зазначається суб’єктом господарювання) 


Реєстраційний номер 8590 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними засобами 

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання) 


ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" 30923971 


(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання. Україна, 35000, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Костопіль, вул.Дерев'яна, будинок 7 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика. Експлуатація підприємства (об’єкта оброблення відходів) ТОВ «Костопільський завод скловиробів» що спеціалізується на виготовленні ексклюзивної скляної тари об’ємом від 15 мл до 2,5 л на сучасному новому обладнанні із використанням найновіших технологій контролю готового виробу. Додатково планованою діяльністю передбачено оброблення відсортованих відходів, а саме (склобою). Дані відходи не є небезпечними. Потужність оброблення відходів (склобою) становить орієнтовно 45тонн/добу. Планова діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля ст. 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” - ч № 4 енергетична промисловість (зберігання та переробка вуглеводневої сировини газу природного, газу сланцевих товщ, газу розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу, метану, вугільних родовищ конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); - ч № 4 енергетична промисловість (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом для рідких або газоподібних 15 кубічних метрів і більше.); -ч № 6 переробка мінеральної сировини (виробництво скла, у тому числі виготовлення скляного волокна, в обсязі, що перевищує 20 тонн на добу). - ч№ 11 інші види діяльності (об’єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу); - ч № 14 розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планової діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планової діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів.

Технічна альтернатива 

1. Для виробничих потреб підприємства (виробництва скловиробів) передбачено дві скловарні печі: піч №1 «Tech-Glass», та піч №2 «HornGlass». Скловарні печі по типу являються регенеративними з попереднім нагрівом повітря та підковоподібним напрямком полум’я. Паливом використовується природний газ (резервний вид палива пропан-бутанова суміш). Печі обладнані системою електропідігріву скломаси. В якості технічної альтернативи (по паливу) для роботи печей може використовуватися рідке паливо (мазут, або дизельне паливо). До розгляду можливий варіант технічного переоснащення (роботи) скловарних печей під використання рідкого палива у вигляді мазуту Технічна альтернатива

2. Соль-гель процес виготовлення скла. Соль-гель метод виготовлення скла включає використання хімічних реакцій для перетворення сировини в стабільний гель, який потім може бути перетворений на скло. Процес починається з розчину силікатів, який піддається гідролізу та полімеризації, щоб утворити гель. Після формування гелю його сушать і термічно обробляють для отримання скляного виробу. Цей метод дозволяє створювати скло з точно визначеними порами та структурами, що є ідеальним для виготовлення ексклюзивної тари. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Рівненська обл. Рівненський р-н Костопіль Товариство веде свою діяльність з 1913 року за адресою: Рівненська область, Рівненський район, Костопільська територіальна громада, місто Костопіль, вулиця Дерев’яна, будинок 7. 3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Костопільська територіальна громада Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Рівненська обл. Рівненський р-н . Альтернативні ділянки для провадження планованої діяльності не розглядалися, оскільки планована діяльність географічно та технологічно прив’язана до наявного фонду існуючих виробничих та допоміжних споруд. Також враховано особливості території, на якій планується діяльність, а саме: зонінг, цільове призначення земельних ділянок, історію використання даної території, наявне логістичне сполучення. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 

2. Рівненська обл. Рівненський р-н . Альтернативні ділянки для провадження планованої діяльності не розглядалися, оскільки планована діяльність географічно та технологічно прив’язана до наявного фонду існуючих виробничих та допоміжних споруд. Також враховано особливості території, на якій планується діяльність, а саме: зонінг, цільове призначення земельних ділянок, історію використання даної території, наявне логістичне сполучення. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Соціально-економічний вплив від даної планової діяльності визначається створенням нових робочих місць, сплатою податків у місцевий та державний бюджети, виходом на внутрішній та зовнішній ринки із новими, високоякісними видами продукції. Іншими позитивними результатами реалізації планованої діяльності є: - налагодження виробничих потужностей; - прямі іноземні інвестиції; - відродження промислового потенціалу місцевості та підтримка вітчизняних виробникiв скловиробів; - сприяння переробці наявних ресурсів склотари. - заміщення імпорту та оптимізація транспортних затрат. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). ТОВ «Костопільський завод скловиробів» здійснює виробництво склотари для горілчаних та безалкогольних напоїв, медичної склотари та тари для парфумерної та косметичної продукції з безбарвного скла. Технологія виробництва скловиробів включає основні стадії: - підготовка сировинних матеріалів - складання і виготовлення шихти для варки скломаси - варіння скломаси в регенерованих скловарних печах (фірми Tech-Glass та HornGlass) - підготовка скломаси до формування - Формування скловиробів на формуючих машинах, - відпалювання відформованих виробів, - нанесення захисного покриття - автоматичний контроль скляної тари на відповідність вимогам стандартів - пакування готових скловиробів - складування готової продукції на складі Режим роботи технологічного устаткування складального та склотарного цехів – трьохзмінний, баланс робочого часу технологічного устаткування – 8760 год. Режим роботи технологічного устаткування допоміжних виробництв – однозмінний при п’ятиденному робочому тижні. Основні показники діяльності (продуктивності) підприємства. - пляшки зі скла безбарвного місткістю менше 2,5л для напоїв та харчових продуктів КОД НПП 23.13.11.40 (тара для напоїв) – 90 155 тонн/рік (512 200т.шт.). - вироби зі скла лабораторного, гігієнічного чи фармацевтичного призначення КОД НПП 23.13.11.80 (медична тара) – 3321 тонн/рік(16 710т.шт.). - Тара зі скла інша, місткістю менше 2,5л для транспортування чи пакування товарів КОД НПП 23.13.11.80 (парфумерна тара) – 1424 тонн/рік (13 856т.шт.) Додатково планованою діяльністю передбачено оброблення відсортованих відходів, а саме відходів склобою (20.01.02 Скло., 16.01.20 Скло., 16.12.07 Скло., 17.02.02 Скло., 19.12.05 Скло). Дані відходи не є небезпечними. Потужність оброблення відходів (склобою) становить орієнтовно 45тонн/добу. Додатково для власних потреб, заправки власного автотранспорту передбачено автозаправочний блок-пункт. Для зберігання бензину А-95 передбачений стаціонарний надземний резервуар об’ємом 8,85 м3. Для зберігання дизельного палива ДП передбачений стаціонарний надземний резервуар об’ємом 8,885м3. Видача палива здійснюється паливороздавальною колонкою (ПРК). Резервне газопостачання передбачається від системи автономного газопостачання зрідженого вуглеводневого газу (СВГ), що складається з семи надземних резервуарів (газгольдерів) об’ємом 54м3 кожен. Водопостачання, водовідведення об’єкта передбачається від існуючих інженерних мереж м. Костопіль. Електропостачання об’єкта передбачається від існуючих інженерних мереж «Рівнеобленерго». При зникненні напруги основного джерела живлення, живлення трифазних силових споживачів передбачено від ДЕС (FOGOFDG 500S, FOGOFDG 80 IS, FGWilsonP650 E2, FGBaudolinEBDEM 1650). Для додаткового забезпечення електроенергією на території підприємства розташована СЕС потужністю 1.67 МВт. 6. 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 

1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з Законами і Кодексами України, міжнародними конвенціями і угодами, ратифікованими Україною відносно охорони довкілля, а також згідно з Експертним висновком та звітом з «Оцінки впливу на довкілля» щодо впливу планованої діяльності на природні комплекси прилеглої території, технічними умовами приєднання до мереж, містобудівними умовами та обмеженнями, зокрема, але не виключно: - Дотримання Закону України «Про охорону атмосферного повітря» в частині що стосується планованої діяльності; - Дотримання ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць»); - Дотримання Наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020р «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»; - Дотримання нормативів гранично допустимих викидів відповідно до наказу Мінприроди від 27.06.2006р. №309; - Дотримання Закону України «Про управління відходами», в частині що стосується планованої діяльності; - Дотримання Наказу МОЗ України № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»; - Дотримання нормативної санітарнозахисної зони згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 р. №173, зареєстрованого у Мінюсті 24.07.1996 р. за №379/1404); щодо технічної альтернативи 2. 

Аналогічні щодо планованої діяльності щодо територіальної альтернативи 

1. Відсутні за відсутності альтернативи щодо територіальної альтернативи 

2. Відсутні за відсутності альтернативи 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 

1. В рамках проекту виконаються еколого-інженерні вишукування, а саме: інженерногеологічні, інженерно-геодезичні, екологічні дослідження екосистем, тваринного та рослинного світу та ін. За результатами вишукувань приймаються рішення щодо інженерної підготовки та захисту території. щодо технічної альтернативи 

2. Аналогічні щодо планованої діяльності. щодо територіальної альтернативи 

1. Відсутні за відсутності альтернативи. щодо територіальної альтернативи 

2. Відсутні за відсутності альтернативи. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 

1. На стадії експлуатації: на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; на мікроклімат – підлягає встановленню (можливі викиди парникових газів); на водне середовище – вплив мінімальний, (водопостачання водовідведення передбачається від існуючих інженерних мереж); на техногенне середовище – вплив мінімальний; на соціальне середовище – вплив позитивний (позитивним ефектом передбачається створення робочих місць); на рослинний та тваринний світ – вплив мінімальний; (зміна умов існування, або й зникнення певних видів рослинного та тваринного світу не передбачається) на ґрунт- вплив мінімальний (провадження діяльності передбачається в межах існуючого проммайданчика з твердим покриттям). акустичний вплив – шумове забруднення буде зумовлене роботою устаткування. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні щодо планованої діяльності. щодо територіальної альтернативи 

1. Відсутній за відсутності альтернативи. щодо територіальної альтернативи 

2. Відсутній за відсутності альтернативи. 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). Друга категорія 6 Переробку мінеральної сировини Переробку мінеральної сировини: коксові печі, інші установки для виробництва коксу або графіту; виробництво цементу або цементного клінкеру; виробництво вапна в обсязі, що перевищує 50 тонн на добу; виробництво скла, у тому числі виготовлення скляного волокна, в обсязі, що перевищує 20 тонн на добу; виплавка мінеральних речовин, у тому числі виробництво мінеральних волокон; виробництво керамічних продуктів шляхом випалювання, зокрема покрівельної черепиці, цегли, вогнестійкої цегли, керамічної плитки, кам’яної кераміки або фарфорових виробів, виробничою продуктивністю понад 75 тонн за добу та/або випалювальних печей місткістю більш як 4 кубічні метри і щільністю затвердіння на піч понад 300 кілограмів на 1 метр кубічний;" 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстав немає 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації , 33028 м. Рівне, вул. Саймона Сміта, 20, Електронна пошта: info@ecorivne.gov.ua, Телефон: (0362) 62-03-64,, Контактна особа Володимир Васильович Захарчук (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Планета Земля, яку тримають турботливі руки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux