Положення про відділ організаційного забезпечення апарату райдержадміністрації

І. Загальні положення


1) відділ організаційного забезпечення апарату районної державної адміністрації є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації. Відділ утворюється головою районної державної адміністрації та відповідно до розподілу функціональних повноважень підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації;

2) основним завданням відділу є здійснення організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надання методичної та практичної допомоги з організаційних питань структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування району;

3) у своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови райдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням;

4) діяльність відділу здійснюється на основі перспективного, поточних, оперативних планів роботи, затверджених керівником апарату райдержадміністрації;

5) відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян;

6) працівників відділу призначає та звільняє з посади керівник апарату районної державної адміністрації в установленому порядку.


ІІ. Основні функції і завдання відділу організаційного забезпечення


1) відділ здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірку виконання на території району основних положень Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів облдержадміністрації, райдержадміністрації керівниками підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, одержує від них інформацію з необхідних питань;

2) за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

3) проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

4) за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації опрацьовує та надає голові районної державної адміністрації аналітичні довідки та інші необхідні матеріали;

5) здійснює формування проєктів перспективних, поточних та оперативних планів роботи районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, систематично інформує з цих питань голову районної державної адміністрації;

6) готує перелік основних організаційно-масових заходів на поточний місяць, які здійснюються головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації і подає їх обласній державній адміністрації;

7) організовує підготовку звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату, затверджених керівником апарату районної державної адміністрації;

8) здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань колегії райдержадміністрації. Забезпечує оформлення її матеріалів;

9) забезпечує підготовку та проведення протокольних заходів голови районної державної адміністрації, організовує засідання, наради, що проводяться головою райдержадміністрації, першим заступником, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації, семінари, навчання з керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування;

10) за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в районі для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації та нарадах при голові райдержадміністрації;

11) забезпечує взаємодію та координацію дій структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату щодо взаємодії з органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади та поліпшення їх діяльності;

12) у межах своєї компетенції забезпечує організаційну підготовку проведення на території району загальнодержавних виборів та референдумів;

13) розглядає звернення громадян, що стосуються повноважень відділу відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

14) спільно з відділом юридичного забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації в межах своїх повноважень аналізує рішення виконавчих комітетів, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади щодо відповідності їх визначеним повноваженням та чинному законодавству, веде системний аналіз їх діяльності;

15) забезпечує підготовку проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

16) вивчає і узагальнює роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу;

17) взаємодіє з районною радою з питань, що віднесені до компетенції відділу;

18) за дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату райдержадміністрації опрацьовує і, в установленому порядку, готує обласній державній адміністрації інформації про стан справ в районі;

19) здійснює інші повноваження за дорученням голови районної державної адміністрації та керівника апарату райдержадміністрації.


ІІІ. Права відділу організаційного забезпечення


Відділ має право:

1) за дорученням керівництва районної державної адміністрації в межах повноважень і вимог чинного законодавства вивчати і перевіряти роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування;

2) одержувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних організацій та установ, органів місцевого самоврядування інформації, що необхідно для здійснення повноважень відділу, а від органів статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) бути присутніми на засіданнях, нарадах структурних підрозділів районної державної адміністрації, вносити пропозиції щодо поліпшення їх підготовки та проведення;

4) залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для залучення і розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6) вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проєкти розпоряджень, планів, заходів, доповідних записок та інформацій з питань, що належать до компетенції відділу;

7) відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних» одержувати від громадян згоду на обробку їх персональних даних з первинних джерел з метою реалізації конституційного права громадян на звернення.

 

4. Начальник відділу організаційного забезпечення


1. Відділ організаційного забезпечення апарату районної державної адміністрації очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації в установленому порядку.

2. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань;

2) планує роботу відділу та забезпечує його виконання; розробляє номенклатуру справ;

3) здійснює контроль за дотриманням у відділі Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, виконанням функціональних обов’язків і правил внутрішнього службового розпорядку працівниками відділу;

4) визначає завдання і розробляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, сприяє підвищенню фахової кваліфікації і професійного рівня, матеріальному і моральному стимулюванню працівників відділу;

5) організовує підготовку і надання необхідних інформаційно-довідкових матеріалів відповідним підрозділам обласної державної адміністрації;

6) забезпечує надання практичної і методичної допомоги у роботі керівникам і працівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування;

7) начальник відділу може виконувати й інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації;

8) у разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux