Положення про відділ оборонної роботи, цивільного захисту Рівненської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

 Відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Рівненської районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом районної державної адміністрації і у межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, заступнику голови райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.


ІІ. Основні завдання та функції відділу

1. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації, у межах законодавства, державної політики у сфері цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами на території району.

2. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами та здійснює контроль за їх реалізацією;

здійснює функції постійно діючого органу управління цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми;

забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненського району, здійснює функції робочого органу комісії;

забезпечує готовність органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням;

розроблює та подає на затвердження план основних заходів цивільного захисту району на рік, інші плани у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням;

розробляє проєкти районних програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надає ці програми в установленому порядку на затвердження, забезпечує моніторинг їх реалізації;

організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;

забезпечує належне функціонування автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненського району, здійснює оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району;

забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

готує пропозиції щодо утворення районних та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування районних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

надає методичну допомогу органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки території району для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;

організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

організовує підготовку органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням;

здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

бере участь в:

здійсненні заходів радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

розробленні та здійсненні на території району інженерно-технічних заходів цивільного захисту, в тому числі спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління райдержадміністрації, в особливий період;

готує пропозиції щодо віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також тих, що знаходяться у приватній власності, до категорії цивільного захисту та надання їх переліку на затвердження в установленому порядку;

визначає потреби та організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

організовує та здійснює заходи з питань створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;

планує та організовує роботу з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

готує проєкт рішення комісії про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту;

організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із ДСНС України, з фонду таких споруд;

у режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту, районної ланки територіальної підсистеми:

забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

готує проєкти розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснює постійне прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

організовує функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичної групи для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

уточнює (у разі потреби) плани реагування на надзвичайні ситуації, здійснює заходи щодо запобігання їх виникненню;

уточнює та здійснює заходи щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

бере участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, готує пропозиції щодо залучення (у разі потреби) додаткових сил і засобів;

у режимі надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту, районної ланки територіальної підсистеми:

забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

готує розпорядчі документи щодо переведення районної ланки територіальної підсистеми у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

організовує роботи із визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснює постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

бере участь в організації:

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, проведенні відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

евакуаційних заходів (у разі потреби);

радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організовує безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

у режимі надзвичайного стану - виконує завдання відповідно до Закону України „Про правовий режим надзвичайного стану”;

забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань територіальної оборони;

планує та організовує здійснення заходів, пов’язаних із діяльністю на території району військових частин Збройних Сил та інших військових формувань, утворених згідно із законодавством;

41) контролює додержання відповідними управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також щодо пільг і допомоги сім’ям військовослужбовців строкової служби;

42) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову службу;

43) організовує виконання районних комплексних програм профілактики злочинності та правопорушень;

44) проводить збір, узагальнення та аналіз статистичної та іншої інформації з правоохоронних питань, готує відповідні пропозиції для голови райдержадміністрації;

45) вивчає, узагальнює і надає практичну та методичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських та селищної рад щодо організації роботи з правоохоронних питань;

46) здійснює інші, передбачені законом, повноваження.


ІІІ. Права відділу

 Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку (за погодженням з головою райдержадміністрації) наради, проводити семінари для сприяння здійсненню покладених на структурний підрозділ завдань;

6) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій.

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з Рівненським міськрайонним управлінням ГУ ДСНС України у Рівненській області, іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами забезпечення цивільного захисту.


ІV. Структура відділу

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу, за погодженням з облдержадміністрацією в установленому порядку.

На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

Начальник відділу здійснює свої функції на підставі посадової інструкції, затвердженої керівником апарату райдержадміністрації.

2. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про відділ;

3) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

4) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

5) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

6) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

7) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

8) дотримується правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Граничну чисельність, фонд оплати праці, штатний розпис та кошторис відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень згідно з вимогами чинного законодавства.

 

V. Заключні положення

1. Робота відділу проводиться згідно з планами роботи відділу та районної державної адміністрації.

2. Начальник відділу для належної роботи і підвищення кваліфікації забезпечується окремим приміщенням, відповідно обладнаним місцем для зберігання документів, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з питань цивільного захисту та державної служби.

3. Покладання на відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань цивільного захисту та державної служби, не допускається.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux