Функціональні повноваження заступника голови райдержадміністрації Козачека Юрія Михайловича

Організовує в районі реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення – осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, їх сімей, сімей, загиблих учасників бойових дій, інших категорій осіб, які, згідно із законодавством України, потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує організацію роботи з надання державних пенсій, допомог, компенсацій, установлених законодавством пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Організовує на території району надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

Забезпечує організацію роботи із створення мережі та матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня та якості обслуговування в них.

Забезпечує вирішення питань щодо забезпечення осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням та інших питань у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю.

Координує реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, поліпшення становища сімей та в межах своїх повноважень організовує роботу на території району, зокрема шляхом здійснення постійного контролю за своєчасністю та належністю вжиття заходів у відповідних сферах.

Забезпечує сприяння інтеграції у суспільство бездомних громадян, їх соціальній адаптації.

Організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах (у межах функціональних повноважень).

Координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.

Забезпечує вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов дітей, які залишились без піклування батьків.

Координує роботу щодо національно-патріотичного виховання дітей
та молоді району.

Забезпечує реалізацію державної політики стосовно дитячих, молодіжних громадських організацій, фізкультурно-спортивних товариств та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

Координує роботу з організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі охорони здоров’я.

Координує діяльність закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення.

Забезпечує вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.

Координує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я та вносить пропозиції з цих питань до проєктів програм соціально-економічного розвитку району.

Координує заходи щодо реформування системи фінансування закладів охорони здоров’я первинного та вторинного спеціалізованого рівнів надання медичної допомоги.

Координує виконання плану заходів райдержадміністрації з реалізації в районі Закону України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" щодо створення спроможної мережі надання первинної медичної допомоги (у межах функціональних повноважень).

Координує заходи щодо розвитку в районі системи громадського здоров’я.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі освіти. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з цих питань до проєктів програм соціально-економічного розвитку.

Координує відзначення в районі державних свят, знаменних і пам’ятних подій.

Сприяє роботі національно-культурних товариств.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва, туризму, фізичної культури, спорту, молодіжної політики, сприяє роботі творчих спілок.

Організує роботу у сфері туризму та курортів.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо національних меншин, всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері видавничої справи.

Організовує роботу із збереження історико-культурної спадщини.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі архівної справи і діловодства на території району

Координує здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.

Забезпечує сприяння інтеграції у суспільство осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, їх соціальній адаптації.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови районної державної адміністрації:


1.Здійснює керівництво:

Управлінням освіти, охорони здоров’я, культури, спорту районної державної адміністрації

Управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації

Архівним відділом районної державної адміністрації

Службою у справах дітей районної державної адміністрації


2. Координує діяльність з:

Рівненською районною радою (з питань, що вносяться на розгляд сесії районної ради, та узгоджує проекти відповідних рішень)

Комунальним підприємством "Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Рівненської районної ради

Рівненським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області

Рівненським районним відділом обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області

Рівненською районною філією обласного центру зайнятості (в частині визначених повноважень)

Районною виконавчою дирекцією обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Закладами дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти

Районною організацією Товариства Червоного Хреста

Ветеранськими організаціями

Архівними установами району


3.Організовує роботу: 

Районної комісії з контролю за призначенням та виплатою всіх видів соціальних допомог, субсидій та пільг

Комісії з надання матеріальної грошової допомоги найбільш незахищеним верствам населення Рівненського району

Комісії з питань звільнення громадян у виняткових випадках від сплати за соціальне обслуговування Рівненським районним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Районною комісією з формування пропозицій щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Районною комісією з питань, пов’язаних з наданням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг пільговій категорії населення за адресою фактичного місця проживання

Районною комісією з обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Районної робочої групи з питань організації, координації та контролю медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Районної комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни

Районної комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації

Районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

Районної робочої групи з розподілу коштів, передбачених у районному бюджеті для фінансової підтримки статутної діяльності ветеранських організацій

Районної комісії з питань розрахунків обсягів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним та електротранспортом загального користування на території Рівненського району

Комісії з питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

Районного штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

Районного штабу з питань координації роботи із забезпечення соціальної адаптації демобілізованих осіб

Районної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Районного координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Ради з питань туризму

Спостережної комісії при райдержадміністрації

Експертної комісії Рівненської районної державної адміністрації

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux