ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПАТ "РІВНЕАЗОТ"
опубліковано 20 червня 2024 року о 14:28

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕАЗОТ" 05607824 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкта господарювання. Україна, 35331, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Городок, вул.Штейнгеля барона, будинок 139А Тел: 380980821381 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика. Здійснення операцій у сфері поводження з відходами, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше при експлуатації діючих промислових майданчиків шламонакопичувачів цехів складних мінеральних добрив та хімічної підготовки води ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» Шламонакопичувач цеху складних мінеральних добрив (СМД) введений в експлуатацію з 1988 року і призначений для видалення сирого осаду первинних відстійників та надлишкового активного мулу цеху нейтралізації і очистки промислових вод (НіОПСвод), шламу (нерозчинених залишків) при використанні оксиду магнію, стічних вод цеху СМД. Оцінкою впливу на довкілля є робота секції №3 шламонакопичувача цеху СМД, яка призначена для приймання нерозчинного залишку шламу виробництва магнезіальної добавки корп.713А цеху аміачної селітри, приймання сирого осаду та надлишкового мулу цеху НіОПСвод; Шламонакопичувач цеху хімічної підготовки води (ХПВ) введений в експлуатацію з 1984 року і призначений для видалення шламу, що утворюється в процесі декарбонізації і освітлення річкової води (дільниця попередньої очистки води цеху ХПВ). Технічна альтернатива 1. Експлуатація шламонакопичувачів з вільним заливом і проведенням процесів освітлення рідкої фази та осадження твердої фази гідросуміші за рахунок природніх процесів ( гравітаційних компонентів). Загальна ємкість шламонакопичувача (секція №3) цеху СМД – 560 000 м3. Загальний обсяг видалення відходів шламонакопичувача цеху СМД (секція №3) за 2023 рік становив 1075,35 т, станом на 01.01.2024 р. обсяг видалених відходів становив 1 425 146,796 т. Проєктна потужність шламонакопичувача цеху СМД 28,27 т/добу, у т.ч.: - шлам (нерозчинені залишки при використанні оксиду магнію), код 06 10 99 – 0,39 т/добу; - шлами від оброблення міських стічних вод (сирий осад з первинних відстійників і надлишковий активний мул з мулоущільнювачів) код 19 08 05 – 27,88 т/добу. Загальна ємкість шламонакопичувача цеху ХПВ – 735000 м3, корисна ємкість − 630 000 м3, відстійного ставка – 105 000 м3. Склад шламу: карбонат кальцію і магнію, гідроксид магнію і заліза. Загальний обсяг видалення відходів шламонакопичувача цеху ХПВ за 2023 рік становив 245 т, станом на 01.01.2024 р. обсяг видалених відходів становив 384 870 т. Проєктна потужність шламонакопичувача цеху ХПВ − 73,44 т/добу шламу від освітлення річкової води, код 19 09 02. Усі відходи згідно Національного переліку відходів належать до відходів, що не є небезпечними Технічна альтернатива 2. Експлуатація шламонакопичувачів з впровадженням механічних або комбінованих способів згущення гідросумішей. 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Рівненська обл. Рівненський р-н Городок вул. Штейнгеля барона, буд. 139А 3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Городоцька ОТГ Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Рівненська обл., Рівненський р-н, Городок, вул. Штейнгеля барона, буд. 139А. Діючий промисловий майданчик шламонакопичувача цеху СМД (секція №3) розташований на березі р. Устя біля заплавної тераси в районі цеху НіОПСвод підприємства та на відстані 800 м у північно-західному напрямку від проммайданчика ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»; Діючий промисловий майданчик шламонакопичувача цеху ХПВ розташований біля лівого корінного берега р. Горинь, на відстані 300 м від русла, найближча житлова забудова від ділянки щламонакопичувача на відстані близько 1,1 км (с .Метків). Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Рівненська обл., Рівненський р-н, Городок, вул. Штейнгеля барона, буд. 139А. Територіальна альтернатива 2 не розглядалася, оскільки шламонакопичувач цеху СМД (секція №3) та шламонакопичувач цеху ХПВ є існуючими та діючими об'єктами. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Визначається забезпеченням робочими місцями робітників ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», сплатою податків у місцевий бюджет, покращенням економічної ситуації реґіону. Планована діяльність є безпечна для робітників підприємства та населення прилеглих територій і відповідає діючому природоохоронному законодавству. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Загальна проєктна потужність шламонакопичувачів цехів СМД та ХПВ складає 101,71 тонн шламу на добу. Шламонакопичувач (секція №3) цеху СМД являє собою ємність, виконану в напіввиїмці-напівнасипу. Основні проєктні показники шламонакопичувача (секція №3): загальна площа – 10,8 га; відмітка гребеня огороджувальних дамб – 178,20 м; відмітка дна секції – 171,0 м; розрахунковий горизонт зашламування – 176,10 м; горизонт освітленої води – 177,10 м. Влаштування огороджуючих дамб виконане обвалуванням з західної та південної сторони шламонакопичувача. Дамби відсипані з супіщаних ґрунтів з ущільненням. В основі дамб виконана виїмка шару торфу та засипка супіщаним ґрунтом. Основні показники дамб шламонакопичувача цеху складних мінеральних добрив (СМД): відмітка гребеню – 178,20 м; довжина роздільної дамби – 415,0 м; ширина дамби по гребеню – 4,0 м; висота дамб – 7,2 м. Шлам в шламонакопичувач подається гідротранспортом по шламопроводах. У шламонакопичувач (секція №3) шлам подається по напірному трубопроводу 325х7 мм, покладеному по гребеню огороджуючої дамби. Випуск шламу та сирого осаду з надлишковим мулом проводиться через випуски D 150 та D 250 мм. Скидання освітленої води зі шламонакопичувача (секція №3) проводиться в шламонакопичувач (секція №2) через перепускний трубопровід D 300 мм з засувкою, яку змонтовано в оглядовому колодязі. При необхідності, з метою пониження рівня освітленої води в секції №3, скидання води у секцію №2 здійснюється за допомогою насосного агрегату СМ 150/12,5. Освітлена вода, що потрапляє в секцію №2 шламонакопичувача із секції №3, в подальшому перекачується на приймальну камеру очисних споруд цеху НіОПСвод для наступної очистки. Під час виконання ремонтних робіт на ділянці шламонакопичувача виконуються зварювальні та газорізальні роботи, бетонування схилів дамби. Спецтранспорт не застосовується. Шламонакопичувач цеху ХПВ являє собою земляну ємність, виконану в напіввиїмці-напівнасипу. Основні проєктні показники шламонакопичувача: загальна площа – 10,8 га, відмітка гребеня огороджувальних дамб – 177,50 м; відмітка дна шламонакопичувача – 168,50 м; розрахунковий горизонт зашламування – 175,50 м; горизонт освітленої води – 176,50 м; площа зашламування –10,6 га; площа дзеркала при горизонті освітленої води – 10,8 га; проектний об’єм ущільненого шламу – 630 тис. м³; мінімальний об’єм шару освітлення – 105 тис. м³. Витрата стічних вод на ГТС складає: до 5585 м3/добу (проект), до 3180 м3/добу – по досягнутому навантаженні дільниць цеху (у т. ч. тверда фаза – 3,72 т/добу). Влаштування огороджуючих дамб виконане обвалуванням зі східної та частково з південної сторони накопичувача. Дамби відсипані з піщаних ґрунтів з ущільненням. В основі дамб виконана виїмка торфу та засипка торфованої ділянки супіщаним ґрунтом. Основні показники огороджувальних дамб шламонакопичувача: довжина – 592,0 м; ширина гребеня – 4,0 м; висота – 9,3 м. Мережа шламопроводів складається з двох ниток стального трубопроводу, які лежать на бетонних опорах від цеху ХПВ до гребеня східної дамби шламонакопичувача. Випуск шламу (пульпи) в шламонакопичувач здійснюється з випусків по металевих лотках на східній дамбі. Скидання освітленої води проводиться через робочий водовипуск при рівні 175,86 м у буферний ставок №2 цеху НіОПСвод. Для пониження рівня освітленої води в шламонакопичувачі, проведення на ньому ремонтних робіт, а також у випадку аварійної ситуації (порив шламопроводу на дамбі шламонакопичувача) змонтовано сифонний водовипуск на східній дамбі з південної сторони карти шламонакопичувача. Сифонним водовипуском освітлена вода забирається з відмітки 172.00 м та стальним трубопроводом скидається у відвідний канал. Під час виконання ремонтних робіт на ділянці шламонакопичувача виконуються зварювальні роботи, різка металу газовою різкою, зачистка металу шліф машинкою, ремонт арматури. Передбачена робота спецтранспорту. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. При проектуванні шламонакопичувачів були враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні і територіальні обмеження згідно з вимогами чинних нормативних документів. Екологічні обмеження встановлені згідно з природоохоронним законодавством України. Врахування специфіки впливу управління відходами на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог чинного законодавства. Обмеження впливу регламентується: - на повітряне середовище – шляхом дотримання вимог не перевищення значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, використання у двигунах спецтехніки палива, що відповідає Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (КМУ №927 від 01.08.2013р.); - на водне середовище – шляхом дотримання прибережно-захисних смуг водних об’єктів та інших вимог у відповідності до Водного кодексу України і інших чинних нормативноправових актів. Водоспоживання та водовідведення залишаються в межах існуючого дозволу на спецводокористування; - на ґрунти – шляхом дотримання ГДК забруднюючих речовин у ґрунті, нормативів радіаційної безпеки, дотримання вимог Земельного Кодексу України, Закону України «Про охорону земель, Закону України «Про управління відходами»; - на рослинний і тваринний світ – у відповідності до законодавчих вимог щодо збереження біорізноманіття об’єктів рослинного і тваринного світу, збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу, недопустимості погіршення середовища існування, шляхів міграції й умов розмноження диких тварин, запобігання небажаним змінам природних угрупувань та негативному впливу на них господарської діяльності, тощо; - по загальних санітарних нормах – дотримання вимог Закону України «Про систему громадського здоров’я», дотримання розмірів нормативної санітарнозахисної зони; - по акустичному впливу – допустимі рівні шуму; - дотримання меж землевідведення. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно до технічної альтернативи 1. щодо територіальної альтернативи 1. Територія діючих шламонакопичувачів знаходиться у межах відведених земельних ділянок поза межами зон охорони пам’яток культурної спадшини, меж історичних ареалів, зон охоронюваного ландшафту, зон охорони археологічного культурного шару, охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядалася 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. Вивчення інженерно-геологічних та гідрологічних умов ділянок розташування шламонакопичувачів і фізико-механічних властивостей ґрунтів на цих територіях був здійснений на стадії проектування. Шламонакопичувачі побудовані відповідно до державних будівельних норм. Шламонакопичувач цеху СМД введений в експлуатацію у 1988 р., шламонакопичувач цеху ХПВ – у 1984 р. Засобами захисту навколишнього природного середовища від забруднення при будівництві шламонакопичувачів є: влаштування донного ізоляційного екрану, бортових екранів та обвалування по периметру. Дані засоби не допускають забруднення ґрунтів, підземних та поверхневих водних об’єктів. Додаткового еколого-інженерного захисту не потребують. Інженерна підготовка і захист території здійснюються існуючою інфраструктурою. щодо технічної альтернативи 2. Потрібні додаткові інженерно-геологічні вишукування для облаштування додаткового обладнання та роздільних систем транспортування. щодо територіальної альтернативи 1. Діючі шламонакопичувачі повністю облаштовані, здійснено планування під’їзних шляхів, налагоджена логістика з транспортування відходів. Земельна ділянка використовується на праві постійного користування. Вплив на довкілля мінімізований. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядалася. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1. Вплив на довкілля розглядався тільки при експлуатації існуючих та діючих промислових майданчиків шламонакопичувачів: - на клімат і мікроклімат – не передбачається; - на повітряне середовище – зумовлений утворенням викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище. Контроль цього впливу здійснюється санітарною лабораторією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» згідно графіка контролю (відбір 1 раз в 6 місяців);. - акустичний вплив – шумове забруднення буде зумовлене роботою автомобільної спецтехніки під час експлуатації шламонакопичувачів. Дане шумове забруднення буде незначним та не матиме впливу за межами санітарно-захисної зони шламонакопичувачів; - на водне середовище – зумовлений процесом освітлення виробничих стічних вод цеху СМД та процесом освітлення виробничих хімічно-забруднених стічних вод цеху ХПВ. Освітлені стічні води, що потрапляють в секцію №2 шламонакопичувача із секції №3 в подальшому перекачується насосами насосної станції освітленої води в приймальну камеру очисних споруд цеху НіОПСвод для наступної очистки, зв’язку з природними водоймами шламонакопичувач цеху СМД не має. Освітлені в шламонакопичувачі цеху ХПВ стічні води надходять по робочому водовипуску в другий буферний став цеху НіОПСвод, і після змішування з масою води цього ставу далі відводиться у водовідвідний канал; - на геологічне середовище – вплив відсутній, промислові майданчики шламонакопичувачів діючі, виконання додаткових будівельних робіт не передбачено; - на ґрунт – тимчасовий негативний у разі виникнення аварійних ситуацій, прийнятний – при дотриманні технологічного регламенту з експлуатації об’єктів; - на рослинний і тваринний світ – не очікується, промислові майданчики шламонакопичувачів діючі, виконання додаткових будівельних робіт не передбачено; - на техногенне середовище – тимчасовий негативний вплив у разі виникнення аварійних ситуацій, прийнятний – при дотриманні технологічного реглменту експлуатації; - на соціальне середовище – позитивний вплив у вигляді вдосконалення процесу управління відходами підприємства, надання робочих місць населенню прилеглих територій, сплатою податків у місцевий бюджет. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно до технічної альтернативи 1 з додатковим впливом від нововстановленого обладнання, від використання хімічних сполук. щодо територіальної альтернативи 1. Територія діючих шламонакопичувачів знаходиться у межах відведених земельних ділянок, використання додаткових площ не передбачається, вплив - відповідно до існуючих чинних природоохоронних документів (дозволів). щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядалася 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). Перша категорія 8 Управління відходами Управління відходами: об’єкти оброблення небезпечних відходів; об’єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше;" 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстав немає 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059- VIII від 23 травня 2017 року. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, заступник директора Департаменту - начальник відділу оцінки впливу на довкілля Грицак Олена Анатоліївна (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux