Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ЧЕРНЮК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 2508618036
опубліковано 23 квітня 2024 року о 09:37

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ЧЕРНЮК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 2508618036

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкта господарювання. Україна, 35364, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Мартинівка, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, будинок 30 380976508903 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика. Планованою діяльністю передбачається експлуатація свиноферми з закінченим циклом в с. Грушвиця Перша по вул.Центральній, 1Б, Великоомелянська сільська територіальна громада, Рівненський район, Рівненська область на правах власності на існуючі будівлі та на правах оренди земельної ділянки. Meта оренди – здійснення господарської діяльності ФОП Чернюк О.Л. (код КВЕД 01.46 – розведення свиней) Свиноферма призначена для розведення та відгодівлі свиней; забій та перероблення м’яса свиней на виробничому майданчику не передбачається. В основу організації виробництва покладена безвигульна система утримання свиней різних статево-вікових груп загальною потужністю 2,0 тис. місць. Для утримання свиней призначено два корпуси, поділені на зони та секції в залежності від етапу технологічного процесу вирощування тварин. Режим роботи об’єкту планованої діяльності: цілодобовий, 365 днів на рік. Технічна альтернатива 1. Технічна альтернатива 1. При здійсненні планованої діяльності система видалення гною з приміщень свинарників передбачає три бетонні накопичувачі тимчасового зберігання загальним об’ємом 220 м3. Накопичувачі закритого типу з щільними кришками. Для зменшення виділень забруднюючих речовин від гною застосовується сучасний органічний біодеструктор Super Sanatio. Гній до накопичувачів подається закритою системою каналізації. Технічна альтернатива 2. Технічна альтернатива 2. В якості технічної альтернативи може бути варіант системи видалення гною та його зберігання у накопичувачах відкритого типу без застосування біодеструктора. Однак, при цьому збільшуються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тобто збільшується навантаження на довкілля. Виходячи з цього, технічна альтернатива 2 визначена, як екологічно неприйнятна. 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Рівненська обл. Рівненський р-н Грушвиця Перша вул.Центральна, буд.1Б 3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Великоомелянська сільська територіальна громада Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Рівненська обл. Рівненський р-н Грушвиця Перша вул.Центральна, 1Б. Здійснення планованої діяльності передбачається на території та в межах орендованої земельної ділянки площею 0,8га, що розташована за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с.Грушвиця Перша, вул.Центральна, 1Б, кадастровий номер 5624683700:10:001:0193. Цільове призначення: 01.01 – землі сільськогосподарського призначення, вид використання – обслуговування тваринницьких приміщень. На даний час триває процедура оформлення суборенди на земельну ділянку площею 1,0387 га, кадастровий номер 5624683700:10:001:0130, яка розташована поруч. Цільове призначення: 11.01 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних, допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Рівненська обл. Рівненський р-н Грушвиця Перша . Територіальна альтернатива 2 Не розглядається, у зв’язку з тим, що на орендованій земельній ділянці розташовані власні будівлі ФОП Чернюк О.Л. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовлений створенням додаткових робочих місць, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджети за рахунок сплати податків; громада отримує додаткове фінансування своїх соціально-економічних потреб. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Потужність свиноферми по вирощуванню свиней – 2000 місць, у тому числі: маточник (підсисні з приплодом) -40 місць; відгодівля поросят вагою до 30 кг – 500 місць; відгодівля свиней вагою 30÷65кг - 300 місць; супоросні свиноматки – 160 місць; свинарник-відгодівельник (65÷115кг) – 1000 місць. Для санації коліс автотранспорту на в’їзді на територію свиноферми встановлений дезбар’єр (4,5м х 3м) з використанням препарату «Віросан макс» в якості комплексного дезінфікуючого засобу широкого спектру дії. Зберігання зерна та приготування сухих кормів здійснюється у закритому приміщенні кормоцеху. Система видалення гною передбачає 3 бетонні накопичувачі об’ємом 90м3, 90 м3 та 40 м3. Накопичувачі закритого типу. Застосовується сучасний органічний біодеструктор Super Sanatio. Гній до накопичувачів подається закритою системою каналізації. На майданчику влаштований автозаправний пункт для забезпечення власного транспорту дизельним паливом. Для зберігання дизпалива встановлений один наземний резервуар об’ємом 10 м3. Для відпускання пального призначена паливороздавальна колонка-лічильник MatFlow виробництва Італія. Постачання електроенергії в аварійних ситуаціях забезпечується роботою трьохфазного промислового дизельгенератора фірми SAYIDE, модель PR 10500 потужністю 10,0 кВт. Опалення окремих секцій свинарнику по мірі необхідності здійснюється за допомогою ламп інфрачервоного підігріву BR38. Для опалення адміністративно-побутових приміщень встановлена грубка, в якості палива використовуються дрова. Водопостачання здійснюється від існуючої артезіанської свердловини. Для приймання та тимчасового зберігання господарсько-побутових стоків призначений септик об’ємом 4 м3.Побутові відходи та відходи тваринного походження передаються спеціалізованим організаціям згідно з договорами. Режим роботи - щоденний, цілодобовий, передбачено вахтовий метод. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. щодо технічної альтернативи 1: - при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства; - викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; - водопостачання та водовідведення повинне здійснюватися згідно договорів про надання відповідних послуг; - відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись згідно з попередньо укладеними договорами іншим організаціям для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення; - дотримання вимог щодо організації встановленої санітарно-захисної зони відповідно до ДСП 173-96; - дотримання рівня акустичного забруднення у межах нормативів шумового навантаження та вібрації на межі встановленої СЗЗ; - дотримання правил пожежної та техногенної безпеки. щодо технічної альтернативи 2. щодо технічної альтернативи 2: - при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства; - викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; - водопостачання та водовідведення повинне здійснюватися згідно договорів про надання відповідних послуг; - відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись згідно з попередньо укладеними договорами іншим організаціям для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення; - дотримання вимог щодо організації встановленої санітарно-захисної зони відповідно до ДСП 173-96; - дотримання рівня акустичного забруднення у межах нормативів шумового навантаження та вібрації на межі встановленої СЗЗ; - дотримання правил пожежної та техногенної безпеки. щодо територіальної альтернативи 1. щодо територіальної альтернативи 1: -дотримання містобудівних умов та обмежень - дотримання розмірів встановленої СЗЗ. щодо територіальної альтернативи 2. щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. щодо технічній альтернативи 1: Планована діяльність буде здійснюватися на території та в межах земельних ділянок орендодавців, будівництво додаткових об’єктів не планується, отже реалізація планованої діяльності не потребує здійснення інженерної підготовки і додаткового захисту території. щодо технічної альтернативи 2. щодо технічній альтернативи 2: Планована діяльність буде здійснюватися на території та в межах земельних ділянок орендодавців, будівництво додаткових об’єктів не планується, отже реалізація планованої діяльності не потребує здійснення інженерної підготовки і додаткового захисту території. щодо територіальної альтернативи 1. щодо територіальної альтернативи 1 - Не розглядається щодо територіальної альтернативи 2. щодо територіальної альтернативи 2 - Не розглядається 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1. Коротка характеристика впливів при експлуатації об'єкту: Клімат і мікроклімат - планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату. Навколишнє соціальне середовище (населення) – позитивний вплив завдяки додатковим робочим місцям, збільшенню надходжень у місцевий та державний бюджети. Повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; джерелами утворення будуть дезбар’єр, два свинарники, кормоцех; накопичувачі для тимчасового зберігання гною; грубка; резервуар для зберігання дизпалива; паливороздавальна колонка; дизельгенератор. Ґрунти - при експлуатації об'єкта вплив можливий у випадку настання аварійної ситуації. Відходи збиратимуться та передаватимуться спеціалізованим організаціям для подальших операцій відповідно до чинного законодавства, шкідливих впливів при цьому не відбуватиметься. Водне середовище – господарсько-побутові стоки передаються спеціалізованій організації згідно з договорами. Скид стічних вод у поверхневі водні об’єкти відсутній. Водопостачання здійснюється від існуючої артезіанської свердловини. Вплив на рослинний і тваринний світ – відсутній, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні. Заповідні об’єкти – заповідні об’єкти в районі розміщення майданчика об’єкта планованої діяльності відсутні. Вплив на техногенне середовище - на житлово-цивільні, промислові об’єкти та інші елементи техногенного середовища планована діяльність за умови дотримання вимог протипожежної безпеки не впливатиме. Шум – межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень. щодо технічної альтернативи 2. Щодо технічної альтернативи 2 Клімат і мікроклімат - планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату. Навколишнє соціальне середовище (населення) – позитивний вплив завдяки додатковим робочим місцям, збільшенню надходжень у місцевий та державний бюджети. Повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; джерелами утворення будуть дезбар’єр, два свинарники, кормоцех; накопичувачі для тимчасового зберігання гною; грубка; резервуар для зберігання дизпалива; паливороздавальна колонка; дизельгенератор. Ґрунти - при експлуатації об'єкта вплив можливий у випадку настання аварійної ситуації. Відходи збиратимуться та передаватимуться спеціалізованим організаціям для подальших операцій відповідно до чинного законодавства, шкідливих впливів при цьому не відбуватиметься. Водне середовище – господарсько-побутові стоки передаються спеціалізованій організації згідно з договорами. Скид стічних вод у поверхневі водні об’єкти відсутній. Водопостачання здійснюється від існуючої артезіанської свердловини. Вплив на рослинний і тваринний світ – відсутній, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні. Заповідні об’єкти – заповідні об’єкти в районі розміщення майданчика об’єкта планованої діяльності відсутні. Вплив на техногенне середовище - на житлово-цивільні, промислові об’єкти та інші елементи техногенного середовища планована діяльність за умови дотримання вимог протипожежної безпеки не впливатиме. Шум – межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень. щодо територіальної альтернативи 1. Територіальна альтернатива 1 - не розглядається щодо територіальної альтернативи 2. Територіальна альтернатива 2 - не розглядається 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). Друга категорія 2 Сільське господарство, лісівництво та водне господарство Сільське господарство, лісівництво та водне господарство: сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем; насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20 гектарів або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше; зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель; потужності для вирощування: птиці (40 тисяч місць і більше); свиней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок - 500 місць і більше); великої та дрібної рогатої худоби (1 тисяча місць і більше); кролів та інших хутрових тварин (2 тисячі голів і більше); установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва; інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тонн на рік і більше або на територіях та об’єктах природнозаповідного фонду чи в їх охоронних зонах; намив територій на землях водного фонду;" 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстав немає 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Передбачено у відповідності до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059- VIII від 23.05.2017р. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Відповідно до чинного законодавства України рішенням про провадження планованої діяльності буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та інші документи дозвільного характеру, що видаються органами місцевого самоврядування, центральними органами виконавчої влади та ін. (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації , 33028, м. Рівне, вул.Саймона Сміта, 20, info@ecorivne.gov.ua, (0362) 62-03-64; факс: (0362) 62-03- 64, Директор Захарчук Володимир Васильович (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux