Повідомлення про план діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
опубліковано 21 лютого 2024 року о 14:52

  Додаток 2 

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля Дата: (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб’єктом господарювання) Реєстраційний номер 5055 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання) 


                                                                                                                             ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАСТОЙЛ" 44790342 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкта господарювання. Україна, 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Скорика Мирослава, будинок 12 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика. Планована діяльність передбачає нове будівництво автозаправного комплексу за адресою: с.Корнин Рівненського району Рівненської області. На проектованому АЗК передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: бензину, дизельного пального. Також передбачено сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з влаштуванням магазину з продажу супутніх товарів. В одноповерховій будівлі АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачається влаштування торгового залу - магазину з продажу супутніх товарів промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та буфет – для швидкого харчування відвідувачів. Технічна альтернатива 1. Технічною альтернативою 1 передбачається будівництво АЗК середньої потужності на 250 заправок на добу нафтопродуктами. Зберігання бензину і дизельного палива передбачено у двох підземних двостінних металевих секційних резервуарах загальним об’ємом 100 м3. Технічна альтернатива 2. Технічною альтернативою 2 може бути будівництво АЗК з аналогічним обладнанням в комплексі з АГЗП. 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Рівненська обл. Рівненський р-н Корнин 3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Корнинська сільська територіальна громада Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Рівненська обл., Рівненський р-н, Корнин, . Територіально проектований АЗК розташований поруч з автошляхом Е40, де курсує багато автотранспорту, тому будівництво АЗК буде зручним місцем розташування для власників транспортних засобів, які обслуговуватимуться на об’єкті та економічно доцільним для власників АЗК. Площа земельної ділянки 0,2628 га знаходиться у власності ТОВ «ФАСТОЙЛ», згідно Витягу з Державного реєстру речових прав від 07.08.2023р., індексний номер витягу 341764202. Кадастровий номер: 5624685900:04:025:0012. Цільове призначення земельної ділянки – 12.04 «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства». Санітарно-захисна зона для даного об’єкту становить 50 м, та витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Відстань від проектованого АЗК до найближчої житлової забудови становить понад 200 м. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. , , , . Не розглядається, у зв’язку з тим, що ділянка перебуває у приватній власності ТОВ «ФАСТОЙЛ» згідно Витягу з Державного реєстру речових прав. Ділянка для розміщення АЗК погоджена з усіма зацікавленими організаціями. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Територія розміщення об’єкту не знаходиться у безпосередній близькості до об’єктів спортивно-оздоровчого, курортного і рекреаційного призначення, пам’яток архітектури, історії і культури. Соціально-економічний вплив очікується позитивний, в зв’язку з наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створенням додаткових робочих місць для місцевих жителів, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджет, розвиток інфраструктури населеного пункту при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистерн передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Зберігання нафтопродуктів передбачено у двох підземних двостінних металевих секційних резервуарах загальним об’ємом 100 м3, які поділені на секції для бензину і дизельного палива. Резервуари обладнано системою повернення парів нафтопродуктів п р и ї х заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкостей при зливі нафтопродуктів. Заправлення автомобілів паливом передбачено 3-ма паливо-роздавальними колонками (ПРК) для нафтопродуктів. Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів запроектована одноповерховою, прямокутною в плані. Пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачає сферу обслуговування з влаштуванням буфету та магазину з продажу супутніх товарів. Загальна площа ділянки будівництва становить 0,2628 га. Річна реалізація палива становить: бензину - 980м3, дизпаливо - 1260 м3. Інженерне забезпечення: водопостачання – забезпечується привозною водою, водовідведення господарськопобутових стоків - на очисні споруди з подальшим скидом в резервуар-накопичувач; водовідведення стічних вод з місць локальних забруднень нафтопродуктами - на очисні споруди стічних вод від нафтопродуктів (сепаратор нафтопродуктів) з подальшим скидом в резервуарнакопичувач (для поливу території). Електропостачання АЗК – від КТП. Пожежогасіння передбачено від двох пожежних резервуарів 50+50 м3. Транспортне забезпечення – заїзд із а/д Е40. Кількість тимчасових автостоянок для автомобілів – 10 шт. Кількість створених робочих місць на об’єкті - 8. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. При провадженні планової діяльності необхідним фактором є: - дотримання об’ємів дозволених викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел; - дотримання дозволених рівнів еквівалентного та максимального рівня звукового тиску в процесі ведення діяльності; - забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу об’єкта на здоров’я та життя населення; - проведення планової діяльності в межах відведеної земельної ділянки; - дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного законодавства. При цьому враховуються екологічні, санітарно-епідеміологічні та містобудівні обмеження, які регламентуються наступними нормативними актами: - «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р., №309. - «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затвердженими наказом МОЗУ від 14.01.2020 р. №52, зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439). - Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. №173. - ДСанПіН 145-11 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць» (затвердженими наказом МОЗ від 17.03.2011 р. №145, зареєстрованим у Мінюсті 05.04.2011 р. за №457/19195). - ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» - ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно технічній альтернативі 1, окрім збільшення протипожежних відстаней при влаштуванні АГЗП. щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного законодавства, а також протипожежних розривів між будівлями, спорудами та охоронних зон інженерних мереж, містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, у зв’язку з тим, що ділянка перебуває у приватній власності ТОВ «ФАСТОЙЛ» згідно Витягу з Державного реєстру речових прав. Ділянка для розміщення АЗК погоджена з усіма зацікавленими організаціями. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. З урахуванням особливостей ділянки розміщення об’єкту для його будівництва передбачені наступні заходи: - вивезення зайвого ґрунту, що утворюється при будівництві в місця влаштування насипу; - облаштування об’єкту штучною мережею блискавковідводу; - влаштування під’їзних шляхів до майданчика будівництва; - забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок відповідного інженерного оснащення об’єкту; - під’єднання об’єкту до існуючих інженерних мереж; - забезпечення своєчасного вивезення будівельних та інших видів відходів з території об’єкта. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 1. Територія придатна для розміщення та експлуатації АЗК. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, у зв’язку з тим, що ділянка перебуває у приватній власності ТОВ «ФАСТОЙЛ» згідно Витягу з Державного реєстру речових прав. Ділянка для розміщення АЗК погоджена з усіма зацікавленими організаціями. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1. - клімат і мікроклімат: вплив відсутній. Зміни клімату та мікроклімату внаслідок будівництва об’єкта не відбуватимуться; - повітряне середовище: при експлуатації об’єкту будуть здійснюватися викиди забруднюючих речовин від дихальних клапанів резервуарів зберігання палива, паливо-роздавальних колонок, резервної ДЕС, очисних споруд та автотранспорту, який обслуговуватиметься на АЗК. Викиди в межах допустимих значень. Перевищень ГДК не очікується. - акустичне середовище: при проведенні будівельних робіт та діяльності об’єкту буде здійснюватись незначний акустичний вплив в межах допустимих значень; - геологічне середовище: можливий тимчасовий незначний вплив під час проведення будівельних робіт, під час влаштування котлованів для розміщення резервуарів зберігання палива та резервуарів накопичувачів води; при експлуатації об’єкту негативний вплив на геологічне середовище відсутній; - ґрунти: можливий незначний вплив за рахунок тимчасового накопичення будівельного сміття та прокапування паливно-мастильних матеріалів від роботи техніки. При нормальних умовах експлуатації об’єкта вплив на ґрунти мінімальний; - водне середовище: можливий незначний вплив за рахунок господарсько-побутових та зливних стоків; Запроектоване відведення господарсько-побутових та поверхневих стоків при експлуатації об’єкту дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси. - рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: на середовище перебування, зміну та порушення видового різноманіття, а також шляхи міграції тварин і птахів експлуатація об’єкта не вчинить шкідливого впливу. Об’єкти природнозаповідного фонду та курортні зони в районі, та в безпосередній близькості до об’єкту відсутні. - навколишнє соціальне середовище: вплив діяльності об’єкта на здоров’я населення оцінюється, як прийнятний; - навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній; - культурна спадщина: вплив відсутній, оскільки в районі розташування планової діяльності відсутні об’єкти, які мають історично-наукову та культурну цінність. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно технічній альтернативі 1, окрім збільшення викидів в повітряне середовище від технологічних процесів на АГЗП (злив, зберігання, налив, ремонтні та профілактичні роботи). щодо територіальної альтернативи 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля допустимі для провадження даної планованої діяльності на території, що розглядається. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, у зв’язку з тим, що ділянка перебуває у приватній власності ТОВ «ФАСТОЙЛ» згідно Витягу з Державного реєстру речових прав. Ділянка для розміщення АЗК погоджена з усіма зацікавленими організаціями. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). Друга категорія 4 Енергетичну промисловість Енергетичну промисловість: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; промислове брикетування кам’яного і бурого вугілля; гідроелектростанції на річках незалежно від потужності; гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС); вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше;" 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. п.2. ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» під № 2059 – VIII від 23.05.2017 р. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації , 33028, місто Рівне, вул. Саймона Сміта, 20, info@ecorivne.gov.ua, (0362) 26-47-23, начальник відділу ОВД - Данчук Ольга Юріївна (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux