Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА ОІЛ" 41182301
опубліковано 01 квітня 2024 року о 16:10

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля 

Дата: (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб’єктом господарювання) 

Реєстраційний номер 7061 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання) 


ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА ОІЛ" 41182301

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання. Україна, 54052, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул.Айвазовського, будинок 23/1, 1 поверх, офіс 8 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика. Експлуатація складу паливо-мастильних матеріалів (ПММ) ТОВ «Ніка Оіл» призначеного для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів за адресою: Рівненська обл, Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул. Індустріальна, 4а. Для здійснення операцій по прийому, зберіганню рідкого моторного палива облаштований резервуарний парк з надземних та підземних резервуарів для зберігання дизельного палива. Станом на даний час електропостачання складу ПММ передбачається від існуючих електромереж на території ПрАТ «Рівнеобленерго» що наявні на території підприємства. 

Технічна альтернатива 1. Для функціонування підприємства передбачається використання електроенергії. Забезпечення електроенергією підприємства відбувається від існуючих мереж ПрАТ «Рівнеобленерго». У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України склалися певні підстави (запроваджений воєнний стан, повітряні тривоги, аварійні та планові відключення електроенергії), що унеможливлює безперебійну роботу підприємства. Для забезпечення безперебійного електропостачання розглядався варіант забезпечення електроенергією, яка вироблятиметься на власній дизельній електростанції. 

Технічна альтернатива 2. В зв’язку з тим, що склад ПММ є вже діючим об’єктом технічне переоснащення не передбачається. Можливим варіантом розгляду є зміна джерела водопостачання, замість використання привозної води, як варіант можливість буріння власної свердловини для покриття потреб водоспоживання. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Рівненська обл. Рівненський р-н Квасилів Існуючі потужності складу ПММ ТОВ «Ніка Оіл» знаходяться за адресою: Рівненська обл, Рівненський р-н., смт. Квасилів, вул. Індустріальна, 4а. Санітарно-захисна зона для даного об’єкту становить 100 метрів, та витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Земельна ділянка за розташуванням та функціональним призначенням відповідає намірам планованої діяльності, відсутні принципові обмеження щодо її здійснення. Кадастровий номер земельної ділянки 5624655300:02:007:0319. Площа – 0,6884 га. Цільове призначення – для розміщення та обслуговування комплексу автоматизованого сховища. Планована діяльність передбачена на території та в межах діючого складу ПММ. 

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Рівненська територіальна громада 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Рівненська обл. Рівненський р-н . Альтернативні варіанти розташування не розглядалася оскільки склад ПММ існуючий об’єкт, а земельна ділянка відповідає цільовому призначенню. Додатково земельна ділянка перебуває в приватній власності (ВИТЯГ з Державного реєстру речових прав № 355903083 від 25.11.2023р на земельну ділянку кадастровий номер 5624655300:02:007:0319). 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Рівненська обл. Рівненський р-н . Альтернативні варіанти розташування не розглядалася оскільки склад ПММ існуючий об’єкт, а земельна ділянка відповідає цільовому призначенню. Додатково земельна ділянка перебуває в приватній власності (ВИТЯГ з Державного реєстру речових прав № 355903083 від 25.11.2023р на земельну ділянку кадастровий номер 5624655300:02:007:0319). 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Метою роботи складу ПММ є надання послуг по зберігання та реалізації палива. Соціальноекономічний вплив від діяльності підприємства носить позитивний характер. Основними позитивними факторами є можливість поповнення місцевого бюджету (в т. ч. сплати, орендної плати за землю, створення робочих місць для населення, яке проживає в межах розташування даного підприємства). 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Склад паливо-мастильних матеріалів (ПММ) ТОВ «Ніка Оіл» знаходяться за адресою: Рівненська обл, Рівненський р-н., смт. Квасилів, вул. Індустріальна, 4а. Планована діяльність складу ПММ полягає в прийомі і зберіганні світлих нафтопродуктів зокрема дизельного палива. Для приймання та зберігання дизельного палива встановлені 15 (п'ятнадцять) резервуарів для зберігання дизельного палива. Резервуар об’ємом 75 м3 – 4 штуки (підземні) Резервуар об’ємом 75 м3 – 9 штук (надземні). Резервуар об’ємом 25 м3 – 3 штуки (надземні). Резервуар об’ємом 63 м3 – 3 штуки (надземні). Загальний об’єм резервуарного парку становить 939,0 м3. Заповнення кожного резервуару виконується герметично через зливну трубу в нижню його частину. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 

1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з Законами і Кодексами України, міжнародними конвенціями і угодами, ратифікованими Україною відносно охорони довкілля, а також згідно з Звітом з «Оцінки впливу на довкілля» щодо впливу на природні комплекси прилеглої території, містобудівними умовами та обмеженнями. Санітарнозахисні зони встановлюються згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів. За діючим природоохоронним законодавством усі різновиди впливів повинні, не перевищувати граничнодопустимі концентрації та не спричиняти розвиток захворюваності місцевого населення. щодо технічної альтернативи 

2. Аналогічні щодо планованої діяльності. щодо територіальної альтернативи 

1. Відсутні за відсутності територіальної альтернативи. щодо територіальної альтернативи 

2. Відсутні за відсутності територіальної альтернативи. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 

1. Проектні рішення в період експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання природних ресурсів, буде передбачено заходи по охороні праці, відновлюючі, захисні заходи, компенсаційні заходи. - планувальні роботи та організація поверхневого стоку; - збір та відведення стоків та відходів; - влаштування твердого покриття; - оснащення засобами пожежогасіння; - облаштування блискавкозахистом та заземленням; щодо технічної альтернативи 

2. Аналогічні щодо планованої діяльності. щодо територіальної альтернативи 

1. Відсутні за відсутності територіальної альтернативи. щодо територіальної альтернативи 

2. Відсутні за відсутності територіальної альтернативи. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 

1. Повітряне середовище - джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації об’єкта будуть дихальні клапани резервуарів зберігання палива. Ґрунти – при експлуатації об’єкта вплив можливий у випадку настання аварійної ситуації. Відходи збиратимуться та передаватимуться спеціалізованим організаціям для подальших операцій відповідно до чинного законодавства, шкідливих впливів при цьому не відбуватиметься. Водне середовище – водовідведення дощових та талих вод буде здійснюватися у накопичувач після попередньої їх очистки. Скид стічних вод у поверхневі водні об’єкти не передбачається. Вплив на рослинний і тваринний світ – відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних насаджень на території немає, шляхи міграції тварин відсутні. Заповідні об’єкти – заповідні об’єкти в районі розміщення об’єкта планової діяльності відсутні. Вплив на техногенне середовище - на житлово-цивільні, промислові об’єкти та інші елементи техногенного середовища планова діяльність за умови дотримання вимог протипожежної безпеки в межах допустимого. Шум - межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень. щодо технічної альтернативи 

2. Аналогічні щодо планованої діяльності щодо територіальної альтернативи 

1. Відсутні за відсутності територіальної альтернативи. щодо територіальної альтернативи 

2. Відсутні за відсутності територіальної альтернативи. 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). Друга категорія 4 Енергетичну промисловість Енергетичну промисловість: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; промислове брикетування кам’яного і бурого вугілля; гідроелектростанції на річках незалежно від потужності; гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС); вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше;" 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстав немає 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської ОДА (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації , Поштова адреса: 33028 м. Рівне, вул. Саймона Сміта, 20, , Електронна пошта: info@ecorivne.gov.ua, тел./факс, (0362) 62-03-64, Контактна особа Володимир Васильович Захарчук (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux