ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
опубліковано 10 квітня 2024 року о 09:46

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" 34524327 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкта господарювання. Україна, 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Єршова, будинок 1 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика. Планована діяльність передбачає капітальний ремонт АЗК з влаштуванням додаткового обладнання для заправлення автомобілів скрапленим газом (СВГ) за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Сердечна (Менделєєва), 26. На АЗК, яка підлягає капітальному ремонту здійснюється прийом, зберігання і відпуск клієнтам світлих нафтопродуктів, а саме: бензину та дизпалива, та сервісне обслуговування водіїв та пасажирів. На ділянці розташовані будівлі і споруди існуючої АЗК. Проектом передбачено встановлення на існуючій АЗК стаціонарного заправника газу для додаткового заправлення автомобілів скрапленим вуглеводневим газом (СВГ) пропан-бутан. Режим роботи АЗК - цілодобовий, в три зміни. Термін експлуатації будівлі АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 60 років. Термін експлуатації резервуару для СВГ 20 років. Технічна альтернатива 1. Технічною альтернативою 1 передбачено - на території діючої АЗК влаштування стаціонарного заправника газу для заправлення СВГ автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнанням. Розміщення ємкості з газом – наземне, об’ємом 9,9 м3 з паливоприймальним вузлом та паливо-роздавальною колонкою скрапленого вуглеводневого газу (ПРК СВГ). Технічна альтернатива 2. Технічною альтернативою 2 розглядалось влаштування на АЗК підземного резервуару для зберігання СВГ об’ємом 19,9 м3. 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Рівненська обл. Рівненський р-н Рівне Сердечна, 26 3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Рівненська міська територіальна громада Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Рівненська обл. Рівненський р-н Рівне Сердечна, 26. АЗК, на якій планується влаштуванням СЗГ знаходиться за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул. Сердечна (Менделєєва), 26. Територіально АЗК розташована поруч з магістральною вулицею, де курсує багато транспорту. У зв’язку з тим дообладнання існуючої АЗК автомобільним газозаправним пунктом буде зручним для власників транспортних засобів, які обслуговуватимуться на СЗГ та економічно доцільним для власників АЗК. Існуючі та проектовані будівлі і споруди АЗК розташовані поза межами червоних ліній автомобільної дороги. Площа земельної ділянки 0,6425 га знаходиться в орендному користуванні ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» згідно Договору оренди землі від 18.04.2011р. №561010004000065. Кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:043:0115. Цільове призначення земельної ділянки – 12.11 для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Санітарно-захисна зона для даного об’єкту витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Рівненська обл. Рівненський р-н Рівне . Територіальна альтернатива 2 не розглядається, тому що влаштування СЗГ відбувається на існуючій АЗК. Цільове призначення земельної ділянки відповідає планованій діяльності. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Територія розміщення об’єкту не знаходиться у безпосередній близькості до об’єктів спортивно-оздоровчого, курортного і рекреаційного призначення, пам’яток архітектури, історії і культури. Соціально-економічний вплив очікується позитивний, в зв’язку з наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створенням додаткових робочих місць для місцевих жителів, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджет, розвиток інфраструктури міста при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Доставка пального на існуючій АЗК здійснюється автотранспортом. Злив палива з автоцистер¬ни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Зберігання нафтопродуктів на існуючій АЗК здійснюється в 5-х підземних двостінних металевих резервуарах загальним об’ємом 125м3 - для бензину та дизпалива. Резервуари виконані двостінні та обладнані системою повернення парів нафтопродуктів п р и ї х заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями д л я запобігання переповнення ємкостей при зливі нафтопродуктів. Існуючі резервуари розташовані у резервуарному парку окремо від паливороздавальних колонок. Заправлення автомобілів нафтопродуктами здійснюється 3-ма двохсторонніми паливо-роздавальними колонками (ПРК), які розташовані під навісом. Зберігання СВГ на проектованому СЗГ передбачено в одному наземному резервуарі об’ємом 9,9м3. Заправлення автомобілів СВГ передбачено одною ПРК для СВГ. Річна реалізація палива становить: бензину - 3500 м3, дизпаливо - 7000 м3 , СВГ – 1400 м3. Будівля АЗК – існуюча, одноповерхова, з необхідним набором санітарно – побутових приміщень. В будівлі АЗК передбачено магазин з мінімальним набором товарів та послуг. Загальна площа ділянки становить 0, 6425 га. Площа ділянки в межах виконання робіт для встановлення та благоустрою СЗГ 80,0 м2. Транспортне забезпечення: заїзд та виїзд – існуючі. Кількість створених робочих місць на об’єкті – 3. Інженерне забезпечення на об’єкті існуюче: електропостачання – в межах існуючої дозволеної приєднаної потужності згідно договору з ПрАТ «Рівнеобленерго». Водопостачання та водовідведення – існуючі, реконструкція об’єкту не торкається даних мереж. Водопостачання – здійснюється від міської мережі. Водовідведення – локальні очисні споруди господарсько-побутових стоків. Стічні води з місць локальних забруднень нафтопродуктами відводяться на очисні споруди стічних вод, з подальшим скидом в резервуар-накопичувач. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. При провадженні планової діяльності необхідним фактором є: - дотримання об’ємів дозволених викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел; - дотримання дозволених рівнів еквівалентного та максимального рівня звукового тиску в процесі ведення діяльності; - забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу об’єкта на здоров’я та життя населення; - проведення планової діяльності в межах відведеної земельної ділянки; - дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного законодавства. При цьому враховуються екологічні, санітарно-епідеміологічні та містобудівні обмеження, які регламентуються наступними нормативними актами: - «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р., №309. - «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затвердженими наказом МОЗУ від 14.01.2020 р. №52, зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439). - Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. №173. - ДСанПіН 145-11 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць» (затвердженими наказом МОЗ від 17.03.2011 р. №145, зареєстрованим у Мінюсті 05.04.2011 р. за №457/19195). - ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» - ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного законодавства, а також протипожежних розривів між будівлями, спорудами та охоронних зон інженерних мереж. Дотримання СЗЗ, шумового, вібраційного навантаження. щодо територіальної альтернативи 2. Територіальна альтернатива 2 не розглядається, тому що влаштування СЗГ відбувається на існуючій АЗК. Цільове призначення земельної ділянки відповідає планованій діяльності. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. З урахуванням особливостей ділянки розміщення об’єкту для його будівництва передбачені наступні заходи: - вивезення зайвого ґрунту, що утворюється при будівництві в місця влаштування насипу; - облаштування об’єкту штучною мережею блискавковідводу; - влаштування під’їзних шляхів до майданчика будівництва; - забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок відповідного інженерного оснащення об’єкту; - під’єднання об’єкту до існуючих інженерних мереж; - забезпечення своєчасного вивезення будівельних та інших видів відходів з території об’єкта. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно технічній альтернативі 1, окрім того, що підземний варіант розміщення резервуару відрізняється об’ємами земляних робіт на будівельному майданчику. щодо територіальної альтернативи 1. Територія придатна для розміщення та експлуатації АЗК з СЗГ. Планована діяльність відповідає цільовому призначенню земельної ділянки. щодо територіальної альтернативи 2. Територіальна альтернатива 2 не розглядається, тому що влаштування СЗГ відбувається на існуючій АЗК. Цільове призначення земельної ділянки відповідає планованій діяльності. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1. - клімат і мікроклімат: вплив відсутній. Зміни клімату та мікроклімату внаслідок будівництва об’єкта не відбуватимуться; - повітряне середовище: при експлуатації об’єкту будуть здійснюватися викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічних процесів АЗК з СЗГ (злив, зберігання та налив). Викиди в межах допустимих значень. Перевищень ГДК не очікується; - акустичне середовище: при проведенні будівельних робіт та діяльності об’єкту буде здійснюватись незначний акустичний вплив в межах допустимих значень; - геологічне середовище: можливий тимчасовий незначний вплив під час проведення будівельних робіт, під час влаштування котловану для розміщення резервуару зберігання СВГ; при експлуатації об’єкту негативний вплив на геологічне середовище відсутній; - ґрунти: механічний вплив на ґрунти при проведенні земельних робіт. Можливий незначний вплив за рахунок тимчасового накопичення будівельного сміття та паливно-мастильних матеріалів від роботи техніки. При нормальних умовах експлуатації об’єкта вплив на ґрунти мінімальний; - водне середовище: можливий незначний вплив за рахунок побутових, господарських та зливних стоків; - рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: на середовище перебування, зміну та порушення видового різноманіття, а також шляхи міграції тварин і птахів експлуатація об’єкта не вчинить шкідливого впливу. На ділянці присутній доглянутий газон. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортні зони в районі, та в безпосередній близькості до об’єкту відсутні; - навколишнє соціальне середовище: вплив очікується позитивний. Соціальний ризик оцінюється як «прийнятний». - навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній; - культурна спадщина: вплив відсутній, оскільки в районі розташування планової діяльності відсутні об’єкти, які мають історично- наукову та культурну цінність. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно технічній альтернативі 1, окрім впливу на геологічне середовище та впливу на повітряне середовище. Вплив на геологічне середовище збільшиться за рахунок збільшення об’єму земляних робіт при влаштуванні котловану для підземного резервуару СВГ. Вплив на повітряне середовище зменшиться за рахунок того, що підземний варіант резервуару СВГ в теплу пору року зазнає меншого впливу високих температур, а це призводить до зменшення викидів в атмосферне повітря парів СВГ через запобіжні клапани в порівнянні з наземним розташуванням резервуару. щодо територіальної альтернативи 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля для провадження даної планованої діяльності на території, що розглядається - допустимі. Санітарно-захисна зона для даного об’єкту витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Викиди, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на межі СЗЗ не перевищують допустимих значень. Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, історії і культури відсутні. щодо територіальної альтернативи 2. Територіальна альтернатива 2 не розглядається, тому що влаштування СЗГ відбувається на існуючій АЗК. Цільове призначення земельної ділянки відповідає планованій діяльності. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). Друга категорія 4 Енергетичну промисловість Енергетичну промисловість: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; промислове брикетування кам’яного і бурого вугілля; гідроелектростанції на річках незалежно від потужності; гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС); вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше;" 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстав немає 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. у відповідності з п.2. ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» під № 2059 – VIII від 23.05.2017 р. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації , 33028, місто Рівне, вул. Саймона Сміта, 20, info@ecorivne.gov.ua, Тел. (0362) 26-47-23, начальник відділу ОВД - Данчук Ольга Юріївна (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux