Розпорядження голови районної державної адміністрації
від 17 січня 2022 р. № 12
Київ
Про стан військового обліку, бронювання військовозобов’язаних у 2021 році та завдання щодо функціонування системи військового обліку на 2022 рік

З метою якісного ведення військового обліку, дотримання громадянами України військового обов’язку, своєчасного бронювання військовозобов’язаних за органами виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами району на період мобілізації та воєнного часу, своєчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі мобілізації, у 2021 році було проведено низку заходів.

Впродовж 2021 року Рівненським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки проведені заняття з відповідальними за ведення військового обліку органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ, організацій, навчальних закладів.

Рівненським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки здійснено перевірки органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району з питань дотримання законодавства щодо військового обліку і бронювання. За результатами перевірок встановлено, що ведення військового обліку громадян України в цілому організовано та здійснювалося відповідно до вимог нормативно-правових актів.


Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» (далі - Порядок), постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час» (зі змінами), з метою забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України на території району:

1. Утворити комісію для здійснення перевірок Рівненським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки та його територіальними підрозділами стану військового обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях Рівненського району у 2022 році (далі - комісія) та затвердити її склад згідно з додатком 1.

Визначити, що головою комісії є перший заступник голови райдержадміністрації. До складу комісії входять спеціалісти відділу мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Комісії у своїй діяльності керуватися вимогами чинного законодавства щодо організації функціонування системи військового обліку громадян України.

2. Затвердити:

- план перевірки Рівненським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки та його територіальними підрозділами стану військового обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях Рівненського району у
2022 році згідно з додатком 2;

- план звіряння облікових даних призовників і військовозобов’язаних виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, підприємств, установ та організацій з обліковими даними Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та його територіальними підрозділами на 2022 рік, відповідно до розташування територіальної громади згідно з додатком 3.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад:

1) проаналізувати стан обліково-мобілізаційної роботи та діяльність осіб, на яких покладено обов’язки з ведення обліку військовозобов’язаних, призовників, транспортних засобів та мобілізаційних питань;

2) організувати ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників відповідно до вимог, встановлених Міністерством оборони України, Державною службою статистики України, постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» (зі змінами);

3) відповідно до Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2000 року № 1921, щорічно до 05 червня та 05 грудня, або на вимогу, подавати до Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів, а також про громадян, які працюють на цих транспортних засобах;

4) при прийнятті громадян на роботу (навчання) перевіряти наявність військово-облікових документів і встановлювати перебування на військовому обліку за місцем проживання. Прийняття на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку, здійснювати лише після зарахування на військовий облік у Рівненському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки;

5) взяти під особистий контроль своєчасне надання у Рівненський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомлень про зміну облікових даних призовників та військовозобов’язаних;

6) своєчасно здійснювати бронювання військовозобов’язаних відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнний час» (зі змінами). Звіт про чисельність працюючих і військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, подавати до 10 січня щорічно до відділу мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

7) при призначенні, переміщенні і звільненні працівників, відповідальних за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, у семиденний термін надавати про них визначену інформацію до Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

8) виготовити (поновити) правила військового обліку та розмістити їх у доступному для перегляду місці. Вести постійний контроль за виконанням громадянами встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи.

4. Управлінню цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад забезпечити надання відомостей про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій у Рівненський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щомісяця до 05 числа.

5. Виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад під час здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних, у разі наявності в їх військово-облікових документах позначки про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання, повідомляти Рівненський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щомісяця
до 05 числа.

6. Закладам охорони здоров’я району відповідно до частини 8 статті
38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та пункту 64 Порядку під час проведення призову у триденний строк повідомляти Рівненський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах району. Відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» прийом військовозобов’язаних, які будуть звертатися зі скаргами на стан здоров’я та направлятися на стаціонарне (амбулаторне) лікування, здійснювати лише за направленням, підписаним начальником Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та підпорядкованими йому начальниками територіальних підрозділів відповідно до розташування територіальної громади.

7. Рівненському районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області за зверненням органів місцевого самоврядування, Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, здійснювати розшук, затримання і доставку до Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та його територіальних підрозділів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, здійснювати досудове розслідування стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового обліку.

8. Рівненському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки:

1) здійснювати загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов’язаних, контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності;

2) проводити перевірки стану військового обліку в структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях та у 10-денний термін інформувати райдержадміністрацію про результати перевірки;

3) проводити звірки облікових даних, уточнення питань повноти та якості персонального та персонально-первинного обліку військовозобов’язаних, призовників та транспортних засобів у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах;

4) провести інструкторсько-методичні заняття з посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування та форми власності, навчальних закладів з питань організації та ведення військового обліку громадян України, які не досягли граничного віку перебування у запасі Збройних Сил України, та порядку їх зарахування до нього, а також організації контролю за виконанням громадянами України правил військового обліку;

5) відповідно до пункту 56 постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» проінформувати райдержадміністрацію про стан військового обліку на території району та подати пропозиції щодо покращення цієї роботи у
2023 році до 20 грудня 2022 року.

9. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації:

від 28 січня 2021 року № 32 «Про стан військового обліку, бронювання військовозобов’язаних у 2020 році та завдання щодо функціонування системи військового обліку в районі на 2021 рік»;

від 09 вересня 2021 року № 448 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 28 січня 2021 року № 32 «Про стан військового обліку, бронювання військовозобов’язаних у 2020 році та завдання щодо функціонування системи військового обліку в районі на
2021 рік».

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Володимира Леонова.Голова адміністрації                                                                                                                                          Олександр КОВАЛЬ


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux